Życie monastyczne w Nowym Dworze

Formacja mnichów

Słuchaj, synu, nauk mistrza i nakłoń [ku nim] ucho swego serca. Napomnienia łaskawego ojca przyjmuj chętnie i wypełniaj skutecznie, abyś przez trud posłuszeństwa powrócił do Tego, od którego odszedłeś przez gnuśność nieposłuszeństwa. Do ciebie więc kieruję teraz moje słowa, kimkolwiek jesteś ty, co wyrzekasz się własnych chęci, a chcąc służyć pod rozkazami Chrystusa Pana, prawdziwego Króla, przywdziewasz potężną i świętą zbroję posłuszeństwa.

Reguła św. Benedykta, Prolog

Ktoś się raz pytał: Co mam zrobić ze swoją duszą, jeżeli jest obojętna i nie boi się Boga? Ojciec Pojmen mu rzekł: Idź, przyłącz się do kogoś, kto się boi Boga, a wspólnym życiem z nim i ty nauczysz się bojaźni Bożej.

Myśli ojców pustyni, Ojciec Pojmen

Mnich to człowiek jak każdy inny, ale Boży głos wytrącił go niejako z dotychczasowego życia, aby ukierunkował swoje życie według nauki Jezusa Chrystusa. Skutkiem tego nadprzyrodzonego wezwania, zgodził się zrzec wszystkiego, aby cały oddać się Panu Jezusowi: Jeśli chcesz...., idź, sprzedaj, co masz; potem przyjdź i naśladuj mnie. Mt 19,21

Powołanie jest wielką tajemnicą przede wszystkim dla samego mnicha.

Młody człowiek przychodzi do klasztoru i mówi o swym pragnieniu zostania mnichem. Poznaje niektórych braci, a potem spotyka się ojcem magistrem. Jeżeli jego prośba jest szczera i prawdziwa, po kilku pobytach w klasztorze stanie się postulantem. Postulat może trwać dziewięć miesięcy, rok, nieraz dłużej. Po upływie tego czasu kandydat przyjmuje habit nowicjusza. Przez następne dwa lata uczy się nowego życia, dojrzewa jako mnich i jako człowiek. Pierwsze śluby składa na 3 lata: stałości miejsca, przemiany obyczajów i posłuszeństwa. Przemianą obyczajów określa święty Benedykt ślub ubóstwa i czystości. Mnich ślubuje, że będzie żyć w zgodzie z zasadami życia cysterskiego i starać się o nieustanne nawrócenie. Zrobi wszystko, aby się nie zatrzymał na drodze, aby został przytomny i spokojny, otwarty na wszystko czego będzie wymagać Boża służba. Z końcem ślubów czasowych może złożyć śluby uroczyste i tak poświęcić całe swoje życie Bogu. Cała duchowa formacja w tych latach przebiega w klasztorze. Nauka obejmuje studium Pisma Świętego, filozofię, teologię dogmatyczną i teologię duchowości.

Otec novicmistr:
Klášter Nový Dvůr
Dobrá Voda 20
364 01 Toužim

Wiernym wypełnianiem obowiązków swego życia i ukrytą apostolską płodnością, mnisi służą ludowi Bożemu i ludzkości rozumianej jako całość.

Konstytucje Cysterskiego Zakonu Ścisłej Obserwancji

Bracia, którzy wraz z powołaniem monastycznym otrzymali powołanie do kapłaństwa, bywają wyświęceni kilka lat po złożeniu ślubów uroczystych. Mnich-kapłan żyje wciąż w klasztorze i swoją kapłańską służbę wykonuje bez bezpośredniego apostolatu, w ścisłej jedności z Chrystusem. Eucharystia, którą każdego dnia odprawia, przyczynia się w nadprzyrodzony sposób do poszerzania chwały Bożej i wypraszaniu zbawienia dla wszystkich ludzi.

Mnisi z Nowego Dworu regularnie wysyłają swoim przyjaciołom i sympatykom darmowe informacje o życiu klasztoru. By je otrzymywać, wystarczy napisać bądź przysłać maila:

Klášter Matky Boží v Novém Dvoře
Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim
email@novydvur.cz