Kaplica Stella matutina

Jednym z projektów drugiego etapu prac w Nowym Dworze jest kaplica przeznaczona przede wszystkim dla tych, którzy będą zamieszkiwać w Domu Gości, względnie odwiedzających bądź większych grup.

Bracia pragną skromnego i oddzielnego obiektu, który będzie mógł pomieścić czterdzieści pięć osób, ale który również będzie przyjemnym miejscem modlitwy dla jednej, samotnej osoby. Projekt zawiera podstawowe obiekty należące do Kościoła: prezbiterium, ołtarz, tabernakulum i zakrystię. Jest ważne, żeby zewnętrzny charakter był w zgodzie z okolicą i innymi obiektami, jak i obsadzeniem terenu. Wizualnie nie może zasłaniać kościoła.

Architektoniczne podejście opiera się na koncepcji przestrzeni i ekspresji realizowanej w klasztornym krużganku. Wyważone proporcje, wyrazistość obszaru i użyte materiały – kamień i drewno oraz naturalne światło stworzą spokojną przestrzeń. Prosta geometria i czyste linie uczynią z niej odświętne miejsce przeznaczone kontemplacji.

John Pawson

–––

Gwiazdo zaranna, niedościgła Królowo,
oto idziemy ku Twojemu wzniosłemu Dworowi,
oto przedkładamy Ci swoją ubogą miłość,
oto ocean naszych niezmierzonych utrapień.

Charles Péguy

(Nawiązanie do dworu robi wrażenie, ponieważ przypomina nam nazwę naszego klasztoru.)

Gwiazda zaranna to inwokacja Matki Bożej, którą mnisi w Nowym Dworze wybrali na patronkę kaplicy gości, poświęconą błogosławionej Pannie Maryi.

Ukończenie kaplicy będzie równoznaczne z dokończeniem klasztoru, który w roku 1999 zaczęli stawiać Ojciec Opat i mnisi z Notre-Dame de Sept-Fons.

–––

W chrześcijańskiej Europie, ludzie wciąż jeszcze dają to co najlepsze ze swojego czasu i talentu na budowę kościołów i katedr, bez nich by dzisiaj nasze wsie i miasta były noclegowniami bez perspektywy, bez piękna. Kaplica Stella Matutina w Nowym Dworze będzie przeznaczona dla gości i odwiedzających klasztor – użyczy dachu nad głową ich modlitwom.

Ateliér John Pawson, Ateliér Soukup, Bolid-M, którzy z pomocą wielu dobrodziejów i przyjaciół pracują na budowie klasztoru Nowy Dwór od 1999 roku, zgodzili się stworzyć projekt i sprawować nadzór nad budową kaplicy Stella Matutina bez zapłaty. Wzniesienie kaplicy mnisi proponują firmom budującym klasztorne warsztaty w latach 2011-13.

–––

Bóg jest światłością. Światło ujawnia to co oświetla, ale samo nie może być widziane. Bóg nas oświeca i pozostaje niewidoczny. Jezus Chrystus, Syn Boży, jest obecny w tabernakulum naszych kościołów i kaplic, gdzie przychodzimy do Niego na modlitwę.

Dla człowieka nie ma nic większego ani szlachetniejszego niż otworzyć serce Chrystusowi i wzywać Maryję, jego Matkę. Gwiazda morska, Panna Maryja, oświetla drogę, która wiedzie ku jej Synowi.

–––

O człowiecze, kimkolwiek jesteś, człowiecze który czujesz się wydany falom tego świata i jego burzy, nie spuszczaj z oczu światła gwiazdy. Jeśli jesteś rzucany na skały przeciwieństwa, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Jeśli pycha, ambicja, zawiść uderzy falami na Ciebie, patrz na gwiazdę, wzywaj Maryi. Oczerniają Cię twe wyrzuty sumienia, twa łódź nabiera wody przez szpary smutku, wzywaj Maryi, wołaj do Maryi. Niech Jej imię nie schodzi z Twoich ust i nie opuszcza serca. A byś zyskał jej przyjaźń i modlitwy nie przestawaj upodabniać swego żywota do Jej. Jeśli zachowasz Ją w myśli, twój krok się nie zachwieje. Jeśli Cię podtrzymuje – nie upadniesz. Jeśli Cię chroni nie będziesz się bać. Pod jej przewodnictwem się nie zmęczysz. Dzięki jej przyjaźni dotrzesz do portu. A twoje własne doświadczenie pokazuje jak prawdziwe jest to słowo: Imię tej Panny było Maryja.

Św. Bernard

–––

Oby Bóg dał, aby ta kaplica stała się znakiem, że nasza epoka nie wyrzekła się wszelkiej nadziei.

Oby Bóg dał, aby skryte życie mnichów przynosiło wiarę, pokrzepienie i pocieszenie tym, którzy tego potrzebują.

Mnisi z Nowego Dworu