Monasztikus élet Nový Dvůrban

Napirend

Szent Benedek Regulája és a ciszterci (trappista) hagyomány kifinomult módon, sikerrel ötvözte egymással a közösségi életet és a belső szabadságot, a munkát és az imádságot, a szűkölködés nélküli szegénységet, a csendet, a tér célszerű elrendezését, az Istenre irányuló éber visszavonultságot – derűs, testvéries légkörben.

Néhány eltéréssel, évszaktól és naptól függően, a szerzetesek 3:00-kor kelnek.

3:15-kor kezdődik az éjszakai (olvasmányos) imaóra, a matutinum, amely kb. egy óráig tart. Ezt csendes egyéni imádság követi.

5:00 és 6:15 között olvasás (lectio divina), vagy, egyeseknek, pihenés.

6:15-kor kétnaponként kapitulum, melynek keretében az apát Szent Benedek Reguláját magyarázza a közösség aktuális helyzetére alkalmazva.

6:30-kor reggeli dicséret (laudes) és szentmise.

8:00 és 9:00 óra között egyéni imaidő, olvasás (lectio divina); néhány testvér már megkezdi munkáját.

9:00 órakor délelőtti zsolozsma (tercia), majd – papok és laikus testvérek számára egyaránt – munka.

12:00 órakor déli imaóra (szexta), majd ebéd; ezt követően lehetőség van pihenésre, egyéni imádságra vagy olvasásra.

14:00 órakor délutáni imaóra (nona),

14:30-tól fizikai munka.

17:30-kor esti dicséret (vesperás), melyet egyéni imádság és vacsora követ.

19:10 körül kötetlenebb módon ismét összegyűlik a közösség a kapitulum teremben közösen hallgatott felolvasásra, énekpróbára – vagy zöldséghámozásra.

19:30-kor kezdődik a napot lezáró liturgikus imádság, a kompletórium. Ennek végén felhangzik a Salve Regina, a legszebbnek tartott Mária-antifóna; a 12. századtól kezdve ezt a Szent Szűzhöz szóló himnuszt énekelték a cîteaux-i szerzetesek minden este:

Üdvöz légy, Úrnőnk, irgalmasságnak asszonya!
Élet, édesség, reménycsillag, áldunk!
Most kérve kérlel Évának száműzött népe.
Hozzád sóhajtozunk, sírva és zokogva
siralmaink völgye mélyén.
Halgass meg hát, égi közbenjárónk!
Kegyes Anyánk, két szemed áldott sugarát
fordítsd ránk végre!
És Jézust mutasd nékünk,
méhed szent gyümölcsét,
hogy őt e számkivetés múltán lássuk!
Ó áldott, ó drága, ó édes, szép Szűz Mária!

20:00 óra körül, miután az apát minden szerzetest megáldott, érvénybe lép az éjszakai „nagy csend”, és a szerzetesek lefekszenek.