Stella Matutina kápolna

A nový dvůri építkezés második szakaszának legfontosabb eleme egy vendégeinket, lelkigyakorlatozóinkat és a szerzetesek hozzátartozóit szolgáló kápolna, a monostor falain kívül.

Egy olyan, szerény, különálló épületet tervezünk, amelyben elfér negyvenöt személy, és lehetőséget ad az egyéni imádságra is. A tervek szerint az épületben megtalálható lesz majd a liturgikus tér valamennyi szokásos eleme: a presbitérium, az oltár, a tabernákulum és a sekrestye. Külső formáját tekintve, funkcionális és esztétikai szempontból a kápolna harmonikusan illeszkedni fog a meglévő környezeti adottságokhoz, nem fogja megtörni a templomépület vizuális dominanciáját.

A kápolna architektonikája – az arányok, a felületek letisztultsága és volumene, a szerény fa- és természetes kő paletták, valamint a visszafogott fényhatások tekintetében – a monostor körfolyosójának építészeti megoldásaira emlékeztet. Az egyszerű geometria és a differenciált felületek egysége megfelelő teret biztosít az elmélyülésre.

Jonh Pawson

–––

Hajnalcsillag, magasságos Királynőnk,
Fenséges udvarodhoz járulunk,
Tekints le nyomorúságos szeretetünk alföldjére,
Tekints le mérhetetlen szenvedéseink óceánjára!

Charles Péguy

(Tudva, hogy Nový Dvůr „új udvar”-t jelent, a célzás sokatmondó.)

A „hajnalcsillag” az Istenanya egyik bevett megszólítása; közösségünk ezt a nevet választotta a tervezett vendégkápolna számára. A kápolnát Szűz Mária tiszteletére fogjuk szentelni.

A kápolna elkészültével befejezettnek lehet tekinteni a monostor épületkomplexumát, amelyet 1999-ben kezdett építtetni a Notre Dame de Sept-Fons monostorának közössége. A kápolna külalakjának egyszerűsége a lényegesre szorítkozik.

–––

Templomok és katedrálisok, vagyis az imádságos találkozás tereinek híján városaink és falvaink távlatok nélküli alvótelepülések volnának. Európa történelmének egyes időszakaiban az emberek még tudták, hogyan használhatják fel a lehető legjobban az idejüket és tehetségüket ilyen szent terek kialaktására. A nový dvůri Stella Matutina (Hajnalcsillag) kápolna monostorunk vendégeit és látogatóit szolgálja, az ő imádságuknak hivatott megfelelő helyet biztosítani.

John Pawson tervezőirodája, a Soukup tervezőiroda, a Bolid-M 1999 óta működik együtt nový dvůri munkálatok kapcsán. Számos barátunk és támogatónk jóvoltából eredményesen dolgoztak a tervezés és a kivitelezés szakaszában egyaránt.

–––

Isten fény. A fény felfedi, amit megvilágít, miközben maga láthatatlan marad. Isten megvilágít minket, és szemünk előtt van, még a sötétségben is.

Jézus Krisztus, Isten Fia jelen van templomaink és kápolnáink tabernákulumában, ahová imádkozni térünk.

A legnagyobb és legnemesebb dolog, amit tehetünk, az, hogy megnyitjuk szívünket Krisztus számára, és szent anyjához, Máriához fordulunk. Szűz Mária, a Hajnalcsillag megvilágítja utunkat, és elvezet bennünket szent Fiához.

–––

Ó, ember, akárki is vagy, a világ tomboló viharában, kit a kísértés hullámai és a nyomorúság zátonya fenyeget; ne veszítsd szem elől a hajnalcsillag fényét! Ha büszkeség vagy nagyratörés kísért meg, ha szidalom ér, ha féltékennyé válsz, tekintetedet szegezd csak e csillagra, kiálts Máriához! Ha harag, bírvágy vagy a test kívánságai akarnák elsodorni életed hajóját, nézz Máriára! Ha az elmúlás gondolata szorongat, ha rossz lelkiismeret gyötör, ha megrettensz az isteni ítélettől, vagy a vigasztalanság szakadékába, a kétségbeesés mélységébe zuhansz, gondolj Máriára! Ha veszély fenyeget, ha szorongás gyötör, ha kétes helyzetben vagy, gondolj Máriára, menekülj Máriához! Őrizd őt ajkadon és szívedben, s hogy megnyerd kegyes közbenjárását, kövesd élete példáját!

Szent Bernát

–––

Adja az Isten, hogy ez a kápolna kifejezze, korunk nem adott fel minden reményt.

Adja az Isten, hogy a szerzetesek rejtett élete a kegyelem láthatatlan csatornáin keresztül vigaszt és hitet nyújtson az erre rászorulóknak.

A Nový Dvůri Miasszonyunk Monostor szerzetesei