Monasztikus élet Nový Dvůrban

Szerzetessé válni

„Hallgasd meg, ó, fiam, a mester parancsait, és hajlítsd hozzá szíved figyelmesen, fogadd a jóságos atya intéseit készségesen, és tettekkel teljesítsd, hogy visszatérj az engedelmesség fáradságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által. Hozzád intézem most tehát szavaimat, aki lemondasz saját akaratodról, és az engedelmességnek hatalmas és híres fegyverzetét veszed magadra, hogy Krisztus Urunknak, az igaz Királynak harcosa légy.”

Szent Benedek Regulája, Előszó

A szerzetes ugyanolyan ember, mint bárki más. Egyedül az különbözteti meg embertársaitól, hogy Isten kiragadja őt a mindennapi életből, és arra hívja, hogy radikálisan Jézus Krisztus felé forduljon. E természetfeletti meghívást követve a szerzetes lemond mindenről, hogy maradéktalanul Jézus Krisztusnak szentelhesse magát: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van... Aztán gyere, és kövess engem!” (Mt 19,21).

Ez a hívás nagy misztérium, mindenekelőtt magának a szerzetesnek a számára.

A magát megszólítva érző fiatalember kapcsolatba lép a monostorral. Ott először egy testvérrel találkozik, majd megismerkedik a novíciusok magiszterével. Első látogatását esetleg további(ak) követi(k), s ha a szívében megszületett vágy őszinte, és szándékai komolyak, kilenc hónapra, egy évre vagy olykor kicsit hosszabb időre „jelöltté” (posztulánssá) válik. A jelöltség után beöltöztetik a novíciusok ruhájába. Ezt egy 2 éves időszak követi, melynek során egyre jobban megismeri a monostor életét, emberi és lelki szempontból egyaránt. Ezt követően ideiglenes fogadalmat tesz: három évre állhatatosságot (helyben maradást), állandó javulást-megtérést (conversio morum) és engedelmességet gér. A Benedek által használt conversio morum kifejezés találóan ötvözi a szegénység és a tisztaság eszméjét. E fogadalom tartalmát így is megfogalmazhatjuk: a szerzetes megígéri, hogy a monostorban fog élni a szigorú obszervanciájú ciszterciek (trappisták) életmódját követve, életének folyamatos megújításán fáradozva; nem ragad le belső útjának egy-egy állomásán, hanem állandóan résen áll, mégis teljes nyugalomban él, az Úr szolgálatában. A három év elteltével az első fogadalmas szerzetes ünnepélyes örökfogadalmat tesz. A szerzetesnövendékek elméleti képzése a monostorban történik; legfontosabb területei a szentírásismeret, a filozófia, a dogmatika és a lelki élet teológiája.

Kapcsolat: email@novydvur.cz

Hűséges monasztikus életükkel és rejtett apostoli termékenységük révén a szerzetesek Isten népét és az egész emberiséget is szolgálják.

A Ciszterci Rend Szigorú Obszervanciájának (trappisták) konstitúciói

Azok, akiknek hivatásuk van rá, ünnepélyes (örök)fogadalmuk után néhány évvel pappá szentelődnek. Rejtett élete által a szerzetespap közvetlen apostoli tevékenység nélkül végzi szolgálatát, szoros egységben Krisztussal. Papi működése a naponta bemutatott szentmise révén természetfeletti módon hatékony, s így válik Isten dicsőségére, valamint áldássá, azaz a kegyelem közvetítőjévé embertársai számára.

A nový dvůri szerzetesek rendszeres hírlevelet küldenek barátaiknak. Ha Ön is szeretne hírlevelet kapni, írjon nekünk!

Opatství Matky Boží v Novém Dvoře
Dobrá Voda 20, 364 01 Toužim
Fax: (+420) 353 300 521
email@novydvur.cz