Látogatás Nový Dvůrba

Szent Benedek arra inti szerzeteseit, hogy a monostor vendégei semmiben se szenvedjenek hiányt. Apátságunkat úgy alakítottuk ki, hogy méltó módon fogadhassuk a hozzánk látogatókat. Vendégházunk 2009-ben készült el, a korábbi barokk épületkomplexum istállója helyén. Az egykori, 1760-ban (a híres teplai apátsággal egy időben) épült istálló az itt vendégeskedő papok szükségleteit volt hivatott kielégíteni. Erre emlékeztetnek a földszinti boltívek. Az első emeleten – amely hajdan szénaraktárként szolgált – az eredeti gerendázat látható.

A porta és a bolt

A földszint északi részén található a vendégház portája. A látogatókat fotókiállítás várja, amely bepillantást nyújt a monostor életébe. Megtekinthetnek két, a cseh közszolgálati televzió által forgatott dokumentumfilmet is (rendező: Maria Šandová). Az első a monostor építésének történetéről szól, a másik pedig a szerzetesek mindennapjait mutatja be. Mindkettő 30 perces. A boltban nemcsak nový dvůri szerzetesek által készített termékek kaphatók (többféle mustár és kozmetikumok), hanem más monostorok saját termékei (rózsafüzérek, ikonok, képek stb.), valamint könyvek is.

A bolt nyitva tartása

Mivel közösségünk számos tagja fiatal, még nem örökfogadalmas szerzetes, a portán és a boltban nem tudunk állandó ügyeletet biztosítani. Boltunk csak a következő időpontokban van minden esetben nyitva:

szombaton 14:30–16:45-ig, vasár- és ünnepnapokon 9 és 10 óra között és a szentmise után, valamint 14:30–15:45-ig.

Más időpontban is tudunk nyitva tartást biztostani; erre vonatkozó igényüket kérjük előre jelezni a következő elérhetőségek valamelyikén:: email@novydvur.cz vagy (+420) 353 300 525.

Monostorunk sem turisták, sem építész hallgatók számára nem látogatható; ez összeegyeztethetetlen volna monasztikus életünkkel. Ezzel kapcsolatban olvassa el a  c. szöveget!: „Mit láttak a sivatagban?”.

Kápolna a vendégek számára

Amint módunkban áll, külön kápolnát építünk vendégeink számára, ahol lehetőség nyílik szentmise celebrálására és egyéni imádságra is. Ennek elkészültéig, ami a közeli jövőre várható, vendégeink szíves türelmét és megértését kérjük.

Hogyan vehet részt életünkben?

Világi (keresztény vagy nem keresztény) férfiak, papok, szerzetesek több napot is eltölthetnek a vendégházban (legfeljebb egy hetet), hogy részesévé váljanak imaéletünknek, és megízleljék monostorunk csendjét. Lelkigyakorlatozóink részt vehetnek a templomunkban tartott liturgikus cselekményeken (szentmise, zsolozsma). Idejüket az imádságnak és olvasásnak szentelhetik. Ha kívánják, beszélgethetnek közösségünk egyik papjával, és munkát is kérhetnek tőle. A nálunk töltött napok elmúltával visszatérnek a világba, hogy a velünk végzett imádság által megerősítve folytassák mindennapi életüket.

A vendégház

Az első emeleten egyágyas szobákat alakítottunk ki. A szobák egy része saját zuhanyzóval és wc-vel rendelkezik, a többi szobák lakói a folyosó végi mosdók valamelyikét használhatják. A vendégházban kis könyvtár is található, önálló állománnyal. A földszinten lévő kápolna mindig nyitva van. A vendégház egy része a szerzeteseket látogató családtagoknak van fenntartva. Bizonyos feltételek mellett lelkigyakorlatos csoportokat is tudunk fogadni. Mivel a szálláshelyek száma korlátozott, kérjük lelkigyakorlatozóinkat, hogy szobafoglalási szándékukat, amint tudják, jelezzék.

Szobafoglalásra a vendégeket fogadó testvérünknek írt e-mailben vagy telefonon keresztül van lehetőség:

bratr.hostitel@novydvur.cz, ill. (420) 353 300 525 (üzenetrögzítő).

Ellátás

Az étkezőhelyiségek a földszinten találhatók. Vendégeink csendben étkeznek, zenét vagy a szerzetesi refektóriumból közvetített felolvasást hallgatva. A terítést, az elpakolást és a mosogatást maguk végzik.

Az ellátás díja

Az ellátás tételes költsége a szobákban van kifüggesztve. Előfordulhat, hogy látogatása anyagi nehézségekbe ütközik, ez azonban nem jelentheti akadályát annak, hogy eljöjjön hozzánk. Éppen ezért készen állunk részben vagy egészben átvállalni itt tartózkodásának költségeit.

A csend megtartása

Annak érdekében, hogy az elmélyüléshez szükséges csendből valamennyi vendégünk részesülhessen, mindannyiukat kérjük, hogy a vendégházban ne használják mobiltelefonjukat. A vendégházban nincsen internet hozzáférés sem.

Utazás autóval

Ha személygépkocsival érkezik, digitális térképe számára a következő információt kell megadnia: „Dobrá Voda, Toužim” (és nem „Nový Dvůr”-t!).

Arra kérjük vendégeinket, hogy a vesperás (azaz 17:30) előtt érkezzenek meg. Késés esetén feltétlenül lépjenek kapcsolatba a vendégfogadó testvérrel a (+420) 353 300 525-ös telefonszámon, és hagyjanak üzenetet.

Utazás tömegközlekedési eszközzel

A legcélszerűbb autóbusszal utazni Prágából (a Zličin metróvégállomás melletti autóbuszpályaudvarról) Plzeňbe, majd átszállni a Plzeňből Karlovy Varyba közlekedő autóbuszvonalra. A buszról Nežichovban, Bezvěrovban vagy Toužimban kell leszállni; az első esetben 6,5, a második esetben 9,3, a harmadik esetben 11 km-t kell még gyalog megtenni.

Ha vonattal érkezik, Tepláig kell utaznia, ahonnan szintén gyalogolnia kell (11 km-t).

Hol van monostorunk? Katt ide!

A templomi liturgikus események időpontjai

hétköznapokon: vasár- és ünnepnapokon
  3:15 matutinum (olvasmányos imaóra)   3:15 matutinum (olvasmányos imaóra)
  6:30 reggeli dicséret és szentmise   6:45 reggeli dicséret
  9:00 délelőtti imaóra 10:05 délelőtti imaóra, majd szentmise
12:00 déli imaóra 12:00 déli imaóra
14:00 délutáni imaóra 14:00 délutáni imaóra
17:15 esti dicséret 15:45 esti dicséret
19:15 befejező imaóra 17:35 szentségimádás
  19:15 befejező imaóra

Ezek az időpontok téli időszámításra vonatkoznak. Amikor nyári időszámítás van érvényben, a vesperás és a kompletórium 15 perccel később kezdődik.

A nový dvůri szerzetesek az Úr hívását követve zárt, monasztikus életet élnek. Ez istendicséretet jelent; az imádság révén közeli, személyes kapcsolatra törekednek az Úrral, és közbenjárnak mindazokért, akik rászorulnak e kegyelmi segítségre. Biztos lehet abban, hogy Önért is imádkozunk.

Barátainknak rendszeresen küldünk ingyenes hírlevelet. Ha Ön is szeretne kapni, klikkeljen ide, vagy írjon nekünk a következő elérhetőségek valamelyikére:

Opatství Nový Dvůr
Dobrá Voda 20, CZ–36401 Toužim
email@novydvur.cz

  

Mit láttak a sivatagban?

Sivatagi életet választottunk, vagy legalábbis elfogadtuk ezt az életet. Éppen ezért óvakodjunk attól, hogy bármiképpen is lakhatóvá akarjuk tenni e sivatagot. Így már nem sivatag volna, nem a nélkülözés, nem az átvonulás földje.

P. Jèrome


Antal a belső pusztába ment – írja Szt. Atanáz, Alexandria püspöke az első egyiptomi szerzetesről szóló életrajzában. Minden egyes alkalommal, amikor csak tömegek tódultak a híressé vált remetéhez, a szerzetesek atyja méginkább visszavonult, és beljebb húzódott a sivatagban. Tőlünk távol áll, hogy elhagyjuk a nemrég épült nový dvůri apátságot. Mégis arra törekszünk, hogy Antal példáját kövessük.

Vendégeink – családtagjaink, lelkigyakorlatozóink, akik néhány napig osztoznak életünkben – harmonikusan illeszkednek monostorunk közegébe, hiszen mindenkinek megvan a maga önálló élettere. Nehezebb a dolgunk azokkal a látogatókkal, akik „beugranak” hozzánk. Ezek a turisták azért jönnek, hogy „lássanak” valamit, holott nincs itt semmi látnivaló... Életünk lényege nem ilyen természetű. Igencsak próbára teszi a szerzetesek türelmét, amikor egyszer-egyszer egy busznyi turista megjelenik, hogy „megnézzék” őket a templomban. Az ilyesmi akkor is zavaró, ha – nagy erőfesztések árán – lemondanak arról, hogy fényképezni kezdjenek, és nem tesznek mást, mint ide-oda forgolódnak, hogy megcsodálják a templom építészeti különlegességeit. Számos monostort rohamoztak és rohamoznak meg ily módon – de nem ez az egyedüli oka éberségünknek. Sokkal fontosabb a következő kérdés: mit nyújthat az embereknek az efféle látogatás, ha csak pár percre néznek be a templomba? Mit kerestek a pusztában? Egy széltől lengetett nádszálat?

A belső sivatag mélyére hatolni – meghagyni a sivatagot annak, ami: két olyan kijelentés ez, amely évszázadok óta ugyanazt a valóságot jelöli. A szerzetesi aszkézis elsősorban nem böjtölést, hallgatást vagy éjszakai felkelést jelent. A voltaképpeni aszkézis annak a fortélyos kísértésnek való ellenállást jelenti, hogy a szerzetes más módon szolgálja az embereket, mint ahogyan azt a világtól elrejtett hivatása megkívánja tőle. Az olyan egyszerű cselekedetekkel, mint az egyéni imádság és a liturgikus istentisztelet, a szerzetes igent mond Isten transzcendenciájára, s ezzel akkor is hozzájárul az ateizmusnak, az emberek igazságtalan üldöztetésének, az erőszak valamennyi formájának a visszaszorításához, akkor is békét visz megsebzett szívekbe, és összefűz szétszakadt családokat – s még hosszasan sorolhatnánk –, ha termékenysége rejtve marad. A monostor falába ütköző emberekben mély hatást kelthet ezeknek szerzeteseknek a rejtett élete, akiket nem tudott „megnézni”, s a monostortól távozva megsejthetik e magányos, imádságban töltött életnek az értékét. Azzal, hogy nem tesszük ki magunkat a kíváncsi tekintetnek, többet segítünk, mint hogyha kielégítenénk azt. S ami legalább ennyire fontos: óvjuk a hivatásunk betöltéséhez szükséges feltételeket, amelyeket nem mi állapítottunk meg, hanem az egyház, s végső soron a minket meghívó Isten. Akinek nehézséget okoz mindezek megértése, azt biztosíthatjuk arról: olykor nekünk is nehéz megérteni és elfogadni hivatásunkat.

A külvilággal való kapcsolatunkat a föntebbiek fényében kell rendeznünk. Kategorikusan elutasítjuk utazási irodák, építészek vagy építészhallgatók megkereséseit. Nem vagyunk múzeum. Szívesen fogadunk viszont keresztény és nem keresztény csoportokat egyaránt, hogy levetítsük nekik az életünket bemutató dokumentumfilmet. Előzetes bejelentkezés esetén mindig megtaláljuk az optimális megoldást. Ha nem csoport, hanem egy-egy személy keres meg bennünket, megpróbáljuk kideríteni, milyen érdeklődés vezeti. Sok esetben a ruha is árulkodó, hiszen nem lépünk be templomba akármilyen öltözékben. Ha a környékünkön jár, és be szeretne térni imádkozni templomunkba, érdemes kapcsolatba lépnie a vendégfogadó testvérrel, nehogy összetévesszük azokkal az emberekkel, akikről föntebb, némi pejoratív hangsúllyal szóltunk (+420 353 300 503, email@novydvur.cz).

Maria Šandová, a cseh közszolgálati televízió munkatársa két szép dokumentumfilmet is készített. Az első a monostor éptésének történetét eleveníti meg az alapítástól egészen a templomszentelésig, a másik pedig a szerzetesek csendes mindennapjait mutatja be. Az előbbit gyakorlatilag felvásárolták, az utóbbit idő hiányában sajnos nem áll módunkban terjeszteni. Olyan papoknak azonban, akik közösségük számára be szeretnék mutatni a monasztikus életet, szívesen adunk másolatot mindkét fimből. A szerzetesközösségek nagy bátortást nyújthatnak a mai keresztényeknek, akik imádságunkban osztozva sokkal többet kaphatnak tőlünk, mint hogyha „megnéznének” minket.

P. Prokop, a lelkigyakorlatozókért felelős testvér