Převorství

14. září 2007 při mši svaté, jejímž hlavním celebrantem byl náš Otec biskup, Otec opat ze Sept Fons přečetl listinu, jíž povýšil náš klášter na převorství. Poté bratři se slavnými i časnými sliby skládali, jeden po druhém, uprostřed chóru slib stability. Tímto slibem se zavazujeme, že zůstaneme až do smrti v komunitě, do níž nás Bůh povolal k mnišskému životu. Potom každý na oltáři podepsal listinu vlastního slibu a akt povýšení. Nakonec tento akt podepsal i notář, Otec učitel ze Sept Fons, a tím uzavřel obřad povýšení. Každý nový profes z převorství se poté, co se podepsal u oltáře, připojil k těm, kdo již nový slib složili. Všichni tak během skládání slibů postupně vytvořili uprostřed chóru půlkruh. Myslel jsem v tu chvíli na každého, na jeho boje a obtíže, ale i vytrvalost, jejíž ovoce, kterým tento den je, potrvá.

Volba převora proběhla po mši v kostele. Její ritus a přísahy, které ji doprovází, z ní činí obřad se silným důrazem na nadpřirozeno. Po volbě předal Otec opat nově zvolenému pečetidlo a klíče a následně bratři složili slib poslušnosti do jeho rukou. Posléze jsem se k nim, jakožto nově zvolený převor, obrátil s těmito slovy:

„…Možná se domníváte, že to, co se právě stalo, je přirozené: Dom Samuel byl představeným kláštera, Dom Samuel byl zvolen převorem… Není tomu tak zcela. Tato událost, kterou slavíme jako sváteční den, je ve skutečnosti plodem mnohého skrytého úsilí. Ne však především mého úsilí! Spíše se jedná o úsilí bratrů – Otce učitele, celeráře, Otce Romarika, starších bratrů –, které vynaložili, aby se mi přizpůsobili; mého úsilí, abych se přizpůsobil jim; jedná se o námahu, kterou Ctihodný Otec opat a Otec učitel ze Sept-Fons vynaložili na to, aby nás podporovali, radili nám a opravili nás pokaždé, když bylo třeba… S pomocí nikdy nechybějící Boží milosti jsme vybudovali tuto komunitu kolem mnišských přesvědčení, která pokládáme za základní, a ke kterým, my starší, lneme v pevné jednomyslnosti. Tato jednomyslnost v našich přesvědčeních je důležitější než výběr toho či onoho převora…

Lpění na těchto přesvědčeních není samozřejmostí. Pokládejte je za základní, žijte je a převorství Matky Boží v Novém Dvoře překoná všechny bouře. Vzdejme díky Bohu, poděkujme Sept-Fons za to, že jsme, a pokračujme!“

Následujícího dne byl svátek Panny Marie sedmibolestné. Naši dva Otcové učitelé korunovali sochu Panny Marie v křížové chodbě. Pokračujeme v tomto skrytém životě, který podporujete svými dary a svou modlitbou a který, jak pevně věříme, přináší nadpřirozené plody, pro vás a pro svět v němž žijeme.

Br. M. Samuel
převor