Les

Abychom mohli ekologicky vytápět klášter štěpkou, zakoupili jsme při budování kláštera 113 hektarů lesa. Na tento nákup jsme si vzali půjčku, jejíž splácení je rozloženo do dvaceti let. Rozlohu lesa jsme o několik hektarů rozšířili zalesněním půdy, která se nehodila pro zemědělské využití. Bratři se věnují menším těžbám (především likvidaci kůrovcových ohnisek nebo polomů). Kvalitní dřevo prodáváme, ostatní používáme pro vytápění kláštera. Jiní bratři se zase zabývají sázením, ožínáním sazenic, prořezávkami atd. To vše jsou činnosti pro mnichy jako stvořené: lze je provádět v tichu, vyžadují pozornost, vytrvalost, podporují to nejlepší v nás. Doufáme, že za sto let tu budou po nás stejně kvalitní stromy, jako jsou ty, které dnes kácíme a které pamatují ještě počátek minulého století… Při naší lesní činnosti nezapomínáme na to, že les je důležitým krajinotvorným prvkem. Pro práce většího objemu občas najímáme firmy nebo poskytujeme možnost brigády sociálně slabším sousedům z Dobré Vody, podstatnou část si však zajišťujeme sami.

Každý, kdo má s lesnictvím zkušenost ví, že náklady na kvalitní obnovu lesa jsou vysoké. Proto i my využíváme možnosti čerpat některé dotace, mimo jiné z karlovarského kraje.