Mnišský život v Novém Dvoře

Mnišská práce

Cisterciácký mnich je cenobita. Ideál důvěrného společenství s Bohem žije uprostřed svých bratří. Tak jako jej manuální práce pevně poutá ke konkrétním věcem, upřímný bratrský život, který požaduje svatý Benedikt a tradice Cîteaux, jej zavazuje k životu v lásce.

Je málo lidských skupin, které by ve své nesourodosti vytvářely tak jednotné společenství jako mniši. Do kláštera je nepřivedly ani spřízněnost, ani vzájemná volba, ani pokrevní pouta. Přišli sem se svými rozdíly a na první pohled se sešli zcela náhodně. Celý život tráví jeden vedle druhého a vytvářejí tak pestrou paletu lidí, kteří se liší téměř vším: věkem, sociálním původem, povahou i nadáním. Jediné, co je předem spojuje, je cíl, ke kterému společně směřují – ale to už samo o sobě znamená mnoho. Ještě dříve než se mnišské společenství stane místem bratrských vztahů, je podle Řehole místem duchovního boje. Zůstává-li takový boj často očím neviditelný, vždy je něčím osobním a společný všem. Ne že by snad byl pro všechny stejný, ale každý mu musí čelit sám za sebe.

„Budou-li bratři nuceni nezbytností nebo chudobou sami pracovat na sklizni úrody, nebudou se vůbec rmoutit; tehdy budou skutečnými mnichy, když budou žít z práce svých rukou podle příkladu našich otců a apoštolů. Nicméně ať se vše děje umírněně s ohledem na slabé.“

Řehole svatého Benedikta, kapitola 48.

„Klášter musí být pokud možno vybaven tak, aby v něm bylo vše nezbytné. Tak mniši nebudou potřebovat vycházet ven, což pro jejich duše není vůbec příznivé.“

Řehole svatého Benedikta, kapitola 66.

Mniši pracují zpravidla každý sám anebo v malých skupinkách. Nic je neodlišuje od jejich blízkých sousedů: ani pracovní oděv – montérky, ani stroje, kterých užívají, a nakonec ani starosti o výdělek… kromě nakrátko ostříhaných vlasů, jež jsou vidět, když nadzvednou svůj slamák. Za tímto všedním zjevem však zůstává nedotčen ideál prvních mnichů, kteří se při práci modlili. Z tohoto důvodu, pokud to ovšem dovoluje ekonomická situace, se mniši snaží věnovat především zemědělským pracím.